Så afholder vi traditionen tro vore årlige julemarked i weekenden den

16. og 17. November fra 10 – 15.

Vi glæder os til at se jer!